Norsk Industri

Innhold

Nødvendig med avklaring i deponi-saken

Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Miljø

Publisert

Langøya utenfor Holmestrand. Foto: NOAH

Langøya utenfor Holmestrand. Foto: NOAH

Norsk Industri har, etter en henvendelse til industribedriftene Hydro, Elkem, Alcoa og Borregaard fått tilbakemelding på at det nå er nødvendig med handling, hva angår å treffe en beslutning om deponi for såkalt farlig avfall.

- Svaret fra bedriftene er ikke til å ta feil av. De vil at det fattes en avgjørelse nå. Dette er selvsagt et budskap vi tar på stort alvor, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Han understreker at også mange andre industribedrifter er avhengig av at håndteringen av farlig avfall kan skje på den god og forsvarlig måte, etter at deponiet på Langøya utenfor Holmestrand er fullt, trolig i 2024-2025.

- Både industri og offentlig sektor er avhengig av at vi har en forsvarlig avfallshåndtering her i landet. Når industrien sier klart fra om at handling er påkrevet, forteller det en god del om bekymringen som gjør seg gjeldende "ute i virkeligheten", sier han.

- Deponisaken er omstridt i det politiske Norge. Det forstår vi. Men vi kan faktisk ikke utsette denne beslutningen ytterligere. Norge må forholde seg til de forpliktelser vi har. Selv om industrien jobber hver dag for å redusere behovet for håndteringen av farlig avfall og selv om teknologien stadig utvikler seg, ser vi ikke i overskuelig fremtid noe alternativ til å fortsette deponeringen, avslutter Lier-Hansen.