NHO og Norsk Industri krever endret offentlig innkjøpspraksis

NHO og Norsk Industri har sammen sendt brev til alle landets kommuner og offentlige etater hvor de ber om en mer bærekraftig offentlig innkjøpspraksis.

– Konsekvensen av dagens praksis er at de offentlige kundene får løsninger med lavere miljøprestasjon, kortere levetid eller brukstid. For norske bedrifter som tilbyr gode løsninger både for kunden og miljøet, så vinner disse heller ikke frem. Vinnerne blir løsninger som er billige, men ikke gode på miljø- og bærekraft eller for noen, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Slik sikrer vi ikke en bærekraftig utvikling eller grønne arbeidsplasser i Norge.

Det offentlige er en veldig stor innkjøper og det er derfor viktig at de går i front for å fremme miljøvennlige og bærekraftige innkjøp. I Hurdalsplattformen fremgår det at regjeringen vil vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser og høyere der det er relevant. Dette gir et sterkt signal til det offentlige om å vektlegge klima og miljø tyngre ved innkjøp av varer og tjenester.

Dessverre opplever bedriftene at det ofte er noe helt annet som skjer i anbudskonkurransene, hvor pris blir vektet for høyt og miljøkravene er for svake.

– Dette er helt i strid med de politiske vedtatte målsettingene om at offentlige innkjøp skal bidra til redusert klimafotavtrykk og fremme en bærekraftig utvikling, sier Lier-Hansen.

> Last ned brevet