Norsk Industri

Innhold

NFD søker bedrifter som vil gjøre en forskjell for havene

Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Miljø

Publisert

Bølger i havet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) søker bedrifter som er villige til å inngå frivillige forpliktelser til å gjennomføre betydelige og meningsfulle tiltak for rene, sunne og produktive hav. Dette skal være hovedleveransen under Our Ocean-konferansene 23.-24. oktober, hvor regjeringen er vertskap.

Havet er viktig for norsk økonomi, og vil være en sentral kilde til verdiskaping og arbeidsplasser for Norge i fremtiden. Den voksende verdensbefolkningen har behov for nye jobber, nok og riktig mat, medisiner og rent miljø. Mange av disse behovene dekkes gjennom bærekraftig bruk av havet, og Norge har allerede flere verdensledende aktører innenfor havbasert næringsliv.

Den norske regjeringen er 23. og 24. oktober 2019 vertskap for den internasjonale Our Ocean-konferansen, der fokus vil være på kunnskapsbasert havforvaltning som grunnlag for framtidig bærekraftig vekst. På konferansen deltar ministre, ledere for internasjonale organisasjoner, NGOer og globalt næringsliv.

Hovedleveransen her er altså frivillige forpliktelser til å gjennomføre betydelige og meningsfulle tiltak for rene, sunne og produktive hav.

Forpliktelser skal ha betydelig innvirkning, være målbare og ha en klar tidsramme. Noen få eksempler på mulige forpliktelser er:

  • reduksjon av drivhusgasser fra skip
  • reduksjon av plastavfall
  • innføring av renere energikilder
  • bruk av smart avfallshåndtering på skip og i havner mv.

Our Ocean-konferansen vil være en viktig arena for å løfte frem bærekraftige løsninger fra norsk havnæringsliv på en global scene.

Slik gjør du

NFD ønsker tilbakemelding fra bedrifter snarest mulig og senest innen 2. august. Ta kontakt med seniorrådgiver Yngve Schrøder Tufteland i Maritim avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet. Tlf. 91 62 47 34, e-post: yst@nfd.dep.no.

> Les mer om konferansen