Norsk Industri

Innhold

Midlertidig forskrift om unntak fra biocidregelverket

Aktuelt, Miljø

Publisert

Miljømyndighetene letter midlertidig på regelverket for import og produksjon av visse hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler.

Den pågående koronasituasjonen har ført til økt etterspørsel etter midler til hånd- og overflatedesinfeksjon. Miljømyndighetene har vurdert at det er behov for å forenkle markedstilgangen for hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler med etanol, 1-propanol og/eller 2-propanol som aktive stoffer (det som gir desinfiserende virkning).

Dette vil kunne gjøre det mer interessant og enklere for enkelte bedrifter å starte produksjon av desinfeksjonsmidler.

Les mer

> Midlertidig reduserte krav til alkoholbaserte desinfeksjonsmidler (Miljødirektoratet)

> Forskrift om midlertidige unntak for hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler (Lovdata)