Norsk Industri

Innhold

Høringsuttalelse til forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Aktuelt, Nyhet, Miljø

Publisert

I oktober 2017 sendte KLD og OED ut til høring endringer i vannforskriften, og i den forbindelse en justering av naturmangfoldloven (NML) (fordi Plan- og bygningsloven da fjernes som plangrunnlag, og man i stedet benytter NML).

Den vesentligste endringen er å flytte den regionale vannmyndigheten fra Fylkeskommunene til Fylkesmennene, slik det var i pilotperioden. Nå skal fylkesmannen kalles "vannkoordinator". Fylkeskommunene og kommunene har mobilisert mot endringene, og sendt inn et overveldende antall høringsuttalelser, der de er kritiske til endringen.

De organisasjoner som kanskje aller mest får føle vannforskriften, Norsk Industri og Energi Norge, er imidlertid positive til omleggingen. Vi ser muligheter for forenkling og effektivisering. Vi ser også positivt på at paragrafene som omtalte prioriterte stoffer er fjernet i vannforskriften, der de da heller ikke hørte hjemme.

Norsk Industri har ellers fremholdt behovet for å få definert vannregionspesifikke stoffer, og påpekt at industrien fortsatt ikke sitter ved bordet når direktoratene og KS på vegne av kommunene diskuterer vannforvaltning. Dette er en skjevhet som nå har bestått i åtte år – uten at industrien har vunnet gehør.

> Les vårt høringssvar

> Høringskunngjøring (regjeringen.no)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!