God dialog på Miljøforum2017

Publisert

Seminarets "hovedtaler" David Verdu fra Elkem Solar. Med utgangspunkt i hans erfaringer fra Norcem, og nå ferske input fra Elkem Solar tok han oss med på tanker om "Industrien og fremtiden".

Denne uken ble det niende Miljøforum avholdt i Miljødirektoratets lokaler. Det deltok nær 150 personer fra industrien og tilsynet, og Miljøforum har blitt en arena der vi får til en god og åpen dialog.

Det er mange temaer som vi trekker med oss fra år til år i programmet, men vektingen blir endret over tid. I år fokuserte vi på sirkulærøkonomi, IED og miljørisikovurderinger med gode innlegg fra myndigheter og industri – men vi har ikke sluppet vannforskriften som tema heller. Vi avrundet med en presentasjon fra NOX-fondet om den nye avtalen, og hvilke plikter industrien må innfri.

Det er store muligheter for et tiårs-jubileum i 2018!

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!