EUs kjemikaliestrategi er klar

Aktuelt, Nyhet, Miljø

Publisert

EU Chemicals Strategy for Sustainability. Copyright: European Commission 2020

EU Chemicals Strategy for Sustainability. Copyright: European Commission 2020.

EUs kjemikaliestrategi for bærekraft ble lansert 14. oktober 2020. Stategien er et første trinn mot nullutslippsmålet for et giftfritt miljø annonsert i EUs " Green Deal" som kom i desember 2019.

Hovedmålet er:

 “This strategy is an opportunity to reconcile the societal value of chemicals with human health and planetary boundaries as well as to support the EU industry in producing safe and sustainable chemicals. It is also an opportunity to respond to the legitimate aspirations of EU citizens for a high level of protection from hazardous chemicals and to promote the EU industry as a global frontrunner in the production and use of safe and sustainable chemicals.”  

Det understrekes at kjemikalier er nødvendige og viktige i samfunnet. Samtidig ønsker man å styrke beskyttelsen av helse og miljø gjennom å forenkle og styrke EUs regelverk for kjemikalier. Strategien er den største reformen av kjemikalielovgivning på 20 år.

Strategien består av fem hoveddeler:

  1. Innovasjon for sikre bærekraftige kjemikalier.
  2. Styrking av regelverket for å møte helse- og miljøutfordringene forbundet med kjemikalier.
  3. Forenkling og konsolidering av det regulatoriske rammeverket.
  4. En omfattende kunnskapsdatabase for kjemikalier.
  5. Lede an globalt med høye standarder for kjemikalier.

> Les mer her (EU-kommisjonen)