Brexit og eksport/import av kjemikalier

Publisert

Norske virksomheter har visse forpliktelser ved eksport av farlige kjemikalier og plantevernmidler til land utenfor EU. Med Brexit vil det antagelig komme endringer i disse forpliktelsene.

Rotterdamkonvensjonen regulerer eksport av farlige kjemikalier og plantevernmidler. Denne er implementert i EU/EØS gjennom forordning om eksport og import av visse farlige kjemikalier. Forordningen er spesielt viktig for utviklingsland og skal hindre uønsket eksport av visse farlige kjemikalier til disse landene. Norske virksomheter har visse forpliktelser ved eksport av farlige kjemikalier og plantevernmidler til land utenfor EU. Med Brexit vil det antagelig komme endringer i disse forpliktelsene.

> Last ned mer informasjon (fra Cefic)