Nå blir miljøhensyn viktigere i offentlige innkjøp

Publisert

Regjeringen vil nå kreve at miljø vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp.

Regjeringen følger opp Hurdalsplattformen og kvitterer ut at Regjeringen vil vekte klima- og miljøhensyn med minst 30 prosent i offentlige anskaffelser, og høyere der det er relevant.

> Les mer om Regjeringens forslag

Stortinget har derfor flere ganger gått inn for at det offentlige skal gå foran og bruke sin markedsmakt for å bidra til mer klimavennlige løsninger. Men, Riksrevisjonen har likevel dokumentert at muligheten til å vektlegge klima og miljø ved offentlige innkjøp ikke utnyttes godt nok i dag.

> Gå til Undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser (riksrevisjonen.no)

– Norsk Industri har i mange år gått i bresjen for regelendringer som sikrer at kvalitet og miljø vektlegges ved offentlige innkjøp. Industrien i Norge er klare til å levere på ambisiøse innkjøpskrav til miljø og kvalitet. Vi er derfor godt fornøyde med Regjeringens forslag. Det er avgjørende at regelverket strammes inn og gjøres mer forpliktende, slik at miljø faktisk vektlegges med minst 30 prosent i offentlige innkjøp, sier Gunnar Grini, fagsjef for ytre miljø i Norsk Industri.

Regjeringen foreslår tre alternative forslag til hvordan miljøbestemmelsen i regelverket for offentlige anskaffelser kan endres. Norsk Industri vil komme tilbake til hvilket av disse alternativene vi mener er det beste. Frist for å avgi høringsuttalelse er 8. mars 2023.

Les mer om Norsk Industris syn på vektlegging av kvalitet og miljø ved offentlige innkjøp: