Foto: Foto: Norsk Hydro

Materialrommet

Industrien trenger ulike råvarer for å kunne foredle og bearbeide og deretter levere produkter markedet etterspør.

Tekstilindustrien vokste frem med utgangspunkt i foredling av ull og bomull. "Spinning Jenny" ble raskt erstattet av dampmaskinen i løpet av den første industrielle revolusjonen. Energikilden var i den tidlige fasen hovedsakelig kull, mens den evigvarende og ikke-forurensende vannkraften ga Norge sitt store industrielle løft.

Stål er en legering av jern og karbon. Aluminium finnes i bauxitt og ble første gang isolert i ren form allerede i 1827. Ferrosilisium er en legering av jern og silisium og lages med utgangspunkt i kvarts, jernmalm, kull og koks. Olje er både en energikilde og en energibærer.

Av trestammen produserer Borregaard og andre treforedlingsbedrifter en lang rekke produkter som menneskeheten etterspør og trenger.

Kompositter er et annet eksempel på industrielle materialer. Et kompositt er en blanding av ulike materialer som behandles slik at de blir både sterkere og lettere enn andre materialer. Plast er et syntetisk materiale som lages gjennom polymerisasjon. All plast er organisk og inneholder karbon.