Norsk Industri

Innhold

Foto: Norsk Hydro

Materialrommet

Industrien trenger ulike råvarer for å kunne foredle og bearbeide og deretter levere produkter markedet etterspør.

Tekstilindustrien vokste frem med utgangspunkt i foredling av ull og bomull. "Spinning Jenny" ble raskt erstattet av dampmaskinen i løpet av den første industrielle revolusjonen. Energikilden var i den tidlige fasen hovedsakelig kull, mens den evigvarende og ikke-forurensende vannkraften ga Norge sitt store industrielle løft.

Stål er en legering av jern og karbon. Aluminium finnes i bauxitt og ble første gang isolert i ren form allerede i 1827. Ferrosilisium er en legering av jern og silisium og lages med utgangspunkt i kvarts, jernmalm, kull og koks. Olje er både en energikilde og en energibærer.

Av trestammen produserer Borregaard og andre treforedlingsbedrifter en lang rekke produkter som menneskeheten etterspør og trenger.

Kompositter er et annet eksempel på industrielle materialer. Et kompositt er en blanding av ulike materialer som behandles slik at de blir både sterkere og lettere enn andre materialer. Plast er et syntetisk materiale som lages gjennom polymerisasjon. All plast er organisk og inneholder karbon.

Aktuelt:

 1. Aktuelt, Nyhet, Kompetanse, Materialrommet

  Starter nytt operatørstudietilbud

  22. august åpnet for første gang dørene til en helt ny etterutdanning ved Sørlandets fagskole - Prosessindustri+. Den skal ruste bedriftenes operatører for fremtidens industri.

 2. Aktuelt, Nyhet, Aluminium, Materialrommet

  Helhetlig infrastruktursatsing avgjørende for vekst

  – For å få til vekst i vår nordlige landsdel må det tilrettelegges for etablering av flere arbeidsplasser i privat sektor og da særlig landbasert industri. Satsning på infrastruktur er viktig. Vi trenger blant annet en storflyplass på Helgeland, sier Arve Ulriksen, direktør for Mo Industripark AS (MIP AS).

 3. Aktuelt, Nyhet, Lønn og tariff, Økonomi, Energi og klima, Havrommet, Materialrommet, Designrommet konjunkturrapporten

  Konjunkturrapporten 2018: Vekst i norsk industri i år

  Industrien forventer fire til fem prosent økt omsetning i inneværende år. I historisk sammenheng er dette ikke en sprek vekst, men det er bra tall, gitt de årene vi har lagt bak oss.