Når er frist for oppmelding?

Fristen er 1. februar for oppmelding til eksamen i juni, og 15. september for oppmelding til eksamen i desember.