Hvem kan melde seg på kurs hos dere?

Hvem som helst kan melde seg på kurs. Du må ikke være ansatt i en medlemsbedrift. Men vær oppmerksom på at det er ulik pris for medlemmer i Norsk Industri og ikke-medlemme. Så er du privatperson betaler du litt mer enn om du tilhører en bedrift som er medlem i Norsk Indutri.