Får jeg fagbrev ved å melde meg på kurs?

Nei – kurset er til hjelp for å gjennomføre den offentlige teoretiske eksamen.