Teknisk fagskole

Industrien er stadig på jakt etter medarbeidere som behersker ny, kompleks teknologi og forstår moderne produksjons- og distribusjonsprosesser. Teknikere fra fagskolen er derfor svært populære i industrien.

Fagretningene

Industrien etterspør mange fagretninger, men de vanligste er Teknisk industriell produksjon og Automatisering. På fagskolene.no kan du lese mer om de ulike retningene og de tekniske fagskolene som tilbyr fagene.

> Gå til fagskolene.no

Nye tilbud

Norsk Industri jobber med å få frem nye tilbud på de tekniske fagskolene. Sammen med Fagskolen Tinius Olsen jobber vi for å få på plass et nytt toårig tilbud innen automasjon, og sammen med Eyde-nettverket på Sørlandet jobber vi for å få på plass et tilbud spesielt rettet mot operatørene i prosessindustrien. I tillegg vil Norsk Industri fremover arbeide for å få på plass kortere utdanninger på deltid ved fagskolene.

  • Kurs- og kompetansespørsmål
  • Send oss en epost!