Norsk Industri

Innhold

Kurstilbud fra TI til medlemmer i Norsk Industri

Som medlem av Norsk Industri får du nå rabatt på relevante og faglig interessante kurs fra Teknologisk Institutt.

> Les mer og meld deg på

Teknologisk Institutt (TI) har et bredt kurstilbud med over 100 kurstitler. Felles for kursene er at de danner grunnlag for anerkjente personlige sertifiseringer og godkjenninger, eller gjør kursdeltakerne i stand til å jobbe mot sertifisering av systemer og produkter i egen bedrift. Gjennom samarbeidet oppnår medlemmer av Norsk Industri reduserte priser, en medlemsfordel, på et utvalg av TIs kurs.

  • Internrevisjon (2 dager) – Kursdeltaker lærer å gjennomføre effektive revisjoner for å sikre samsvar med relevante standarder og myndighetskrav.
  • HMS Verneingeniørskolen – Norges mest komplette videreutdanningstilbud innen HMS.
  • Kvalitetslederskolen – Norges mest komplette videreutdanning innen kvalitetsstyring. Kursene gir grunnlag for personlig sertifisering* som Quality Manager, Quality Auditor og Risk Manager. Skolen/modulene er oppdatert iht den nye ISO 9001/2015-standarden.
  • Miljølederskolen - Norges mest komplette videreutdanning innen miljøstyring. Kursene gir grunnlag for personlig sertifisering* som Environmental Systems Manager. Skolen/modulene er oppdatert iht den nye ISO 14001/2015 standarden.

Modulene i skolene er frittstående og kan tas uavhengig av et skoleløp.

*Kvalitetslederskolen og Miljølederskolen møter kravene til den internasjonale sertifiseringsordningen til European Organization for Quality (EOQ).

  • Sveiseskolen – veletablert utdanning for deg som ønsker å bli sveiser.
  • Sveiseinspektør/sveisekoordinator – godkjent opplæring iht standard NS477, internasjonal sveiseinspektør (IWI) og sveisekordinator (IWS).
  • NDT – Et bredt utvalg av kurs innen NDT (Non Destructive Testing).

Medlemsfordel

Medlemmer av Norsk Industri oppnår en rabatt på kurs som inngår i samarbeidet. Rabattene er på fra 6 til 15 prosent.

Husk å oppgi koden «Medlem Norsk Industri» for å få rabatt! Prisene som er oppgitt ved påmelding er ordinær pris. Rabatt trekkes fra etter påmelding.

> Les mer og meld deg på