Norsk Industri

Innhold

Pris Høgskolekandidat i ingeniørfag ved NTNU

Kurset Høgskolekandidat i Ingeniørfag ved NTNU koster 1800,- eks mva per studiepoeng, dvs 36.000,- per semester. Undervisning er ikke mva-pliktig per 2018.

Norsk Industri fakturerer utdanningen en gang per semester januar og september. Dersom kandidaten velger å avslutte studiet underveis, blir det fakturert for et ekstra semester i tillegg til påbegynte.

Husk å melde inn korrekt fakturaadresse og evt PO-nummer. For spørsmål rundt fakturering kontakt Kristin Ødegård ko@norskindustri.no.