Norsk Industri

Innhold

Hva sier tidligere studenter?

Hva sier tidligere studenter om NTNU og Norsk Industris ingeniørkurs?

  • Jeg ble anbefalt dette kurset av kolleger som har gått der tidligere. Og når også lederen min foreslo at jeg skulle begynne, så var valget enkelt.
  • Jeg trengte et studie som var tilrettelagt slik at man kunne tilpasse det både til jobb og familieliv. På dette kurset bruker du tre arbeidsdager per måned til forelesninger og jobber selvstendig via web-portal mellom forelesningene. Veldig greit å kombinere når du er 100 prosent i jobb og har en familie på fem.
  • Vi hadde et møte i år hvor vi snakket om veien videre. Spørsmålet om videreutdanning kom, så da hoppa jeg på muligheten, og slang meg på forkurset.
  • Hos oss har vi en karrierestige, og man kan rykke fortere opp dersom man har rett utdanning. Det er jo også en god motivasjon for å ta etterutdanning.
  • Det er kanskje ikke så mange arbeidsgivere som tenker over at man kan videreutdanne egne ansatte når det er vanskelig å rekruttere. Det er en utfordring hos oss å få tak i maskiningeniører, det var en av grunnene til at jeg søkte arbeidsgiver om å starte.