Norsk Industri

Innhold

Kombiner ingeniørutdanning med full jobb

I samarbeid med NTNU tilbyr vi ingeniørutdanning på deltid innen kjemi/prosess, med oppstart september 2018. Studiet kan kombineres med full jobb.

Pris Høgskolekandidat i ingeniørfag ved NTNU

Kurset Høgskolekandidat i Ingeniørfag ved NTNU koster 1800,- eks mva per studiepoeng, dvs 36.000,- per semester. Undervisning er ikke mva-pliktig per 2018.

Norsk Industri fakturerer utdanningen en gang per semester januar og september. Dersom kandidaten velger å avslutte studiet underveis, blir det fakturert for et ekstra semester i tillegg til påbegynte.

Husk å melde inn korrekt fakturaadresse og evt PO-nummer. For spørsmål rundt fakturering kontakt Kristin Ødegård ko@norskindustri.no.   

Langsiktig satsing for bedriften

Ved å løfte egne operatører til ingeniører gir man både den enkelte ansatt og bedriften et solid kompetanseløft. Studiet er i stor grad tilpasset de respektive bedriftene og kandidatenes arbeidshverdag. Slik blir ingeniørkompetansen skreddersydd kandidatens bedrift, noe som gir et svært godt utgangspunkt for læring.

Dette unike studiet er en samlingsbasert toårig høgskolekandidatutdanning i ingeniørfag som strekker seg over tre år. Det er fire samlinger á tre dager per semester. De fem første semestrene i finner sted i Trondheim, hovedprosjektet (20 studiepoeng) gjennomføres siste semester i egen bedrift.

Utdanningen retter seg mot fagoperatører innenfor kjemi/prosess. Det er også planlagt et studie rettet mot maskiningeniør i januar 2019. 

– En kandidat med kombinasjonen fagbrev og ingeniørutdanning er etterspurt hos flere bedrifter, og vi kjenner ikke til at det er andre som tilbyr denne utdanningen. Derfor går vi nå for oppstart av et nytt kull neste år, sier Kjetil Tvedt, fagsjef for kompetanse i Norsk Industri.

– Det er de store bedriftene innen prosessindustri, med Hydro i spissen, som trykker på for å beholde tilbudet innen kjemi/prosess. Hydro har siden 1999 latt en lang rekke fagoperatører fra de fleste verkene ta denne utdanningen, og har vært en pådriver for å starte opp et nytt kull. Kombinasjonen praktisk erfaring og teori er ettertraktet, og mange bedrifter ser også at man får mer stabil bemanning ved å utdanne lokal arbeidskraft, sier han.

> Les mer og meld deg på ingeniørutdanning

Start forkurs nå!

For å kunne starte på ingeniørutdanningen må man ha R1+R2 fra videregående skole, eller forkurs i matematikk. Dette kan tas gjennom Norsk Industri.

– Vi har utviklet et eget forkurs tilpasset denne utdanningen. Forkurset blir av mange regnet for den tøffeste delen av studiet. Vi anbefaler aktuelle kandidater å sette av et halvt år til kurset. Med eksamen i juni (man bestemmer eksamensdato selv) bør man komme i gang så fort som mulig, sier Tvedt.

Les mer om og meld deg på forkurs

Dersom bedriften har flere interesserte kandidater til utdanningen kan forkurset gi en god pekepinn på hvem som vil klare studiet.

Flere sammen øker gjennomføringen

Erfaringen fra tidligere år er at det kan lønne seg å sende to eller flere fra samme bedrift på studiet. Tilbakemeldingen er at det faglige utbyttet blir bedre med en sparringspartner fra samme bedrift.

Kan bygge videre

Studiet går over tre år og gir 120 studiepoeng. Hovedprosjektet i siste semester gir 20 poeng, og gjøres som regel i egen bedrift. Da får studentene tittelen "høgskolekandidat i ingeniørfag kjemi/prosess".

Det er også mulig å bygge på studiet med 60 studiepoeng slik at man får en bachelor i ingeniørfag. NTNU tilbyr enkeltemner som kan gå inn i en slik utdanning, og kan også godkjenne utdanning fra andre institusjoner etter avtale.

Opptakskrav

Opptakskravet må være et av tre:

  1. Teknisk fagskole 2 år (relevant linje) og matematikk
  2. Generell studiekompetanse og matematikk + fysikk
  3. Yrkesfag og relevant yrkeserfaring på minimum 5 års omfang og matematikk + fysikk

Matematikk dekkes gjennom:

  1. R1+R2 fra videregående skole, eller
  2. Forkurs (eksempelvis fra Norsk Industri)

Fysikk dekkes gjennom:

FYS1, eller

Forkurs (eksempelvis fra Norsk Industri)

Søkere som ikke dekker 1, 2 eller 3 har rett til realkompetansevurdering av sin kompetanse om de er 25 år eller eldre.