Norsk Industri

Innhold

Kjemi forkurs

Fagoperatører som vil ta etter- og videreutdanning på høyskolenivå hos Norsk Industri.

Kursform: Nettkurs
Pris medlem: Kr. 3.500,-
Pris ikke-medlem: Kr. 4.500,-

> Meld deg på
Innhold

Norsk Industri sitt kompendium med 6 innsendingsoppgaver og 4 interaktive oppgaver

Form

Nettbasert kombinert med støtteundervisning i bedriften.

Eksamen/prøve

Norsk Industri sin avsluttende prøve.

Forkunnskaper

Fagbrev