Norsk Industri

Innhold

Fysikk forkurs

Fagoperatører som vil ta etter- og videreutdanning på høyskolenivå hos Norsk Industri.

Kursform: Nettkurs
Pris medlem: Kr. 4.900,-
Pris ikke-medlem: Kr. 5.900,-

Innhold

Norsk Industri sitt kompendium med 6 innsendingsoppgaver og 4 interaktive oppgaver

Form

Nettbasert kombinert med støtteundervisning i bedriften.

Eksamen/prøve

Norsk Industri sin avsluttende prøve.

Forkunnskaper

Fagbrev