Norsk Industri

Innhold

Erfaringsbasert master i olje- og gassteknologi

Johan Sverdrup. Ill.: Statoil

Johan Sverdrup. Ill.: Statoil

I samarbeid med NTNU har vi satt opp et fleksibelt deltidsstudium på masternivå i olje- og gassteknologi for voksne med arbeidserfaring.

Målgruppe

Målgruppen er ingeniører med bachelorgrad, fortrinnsvis innen industrirelaterte bedrifter, oljeselskaper, myndigheter og leverandører til olje- og gassektoren. Studiet er for deg som ønsker en faglig oppdatering og personlig utvikling, og har behov for en fleksibel studiehverdag. Du kan selv bestemme tempo og arbeidsbelastning, og du binder deg ikke til mer enn ett og ett kurs av gangen.

Om studiet

Studiet er et erfaringsbasert masterprogram som er tilpasset for deltidsstudier. Programmet er utformet i samarbeid med Norsk Industri som respons på behovet for ny kompetanse tilpasset dagens og fremtidens utfordringer i olje- og gassektoren. Undervisningen foregår i sin helhet på engelsk. Programmet søker å skape utvikling, innovasjon og bærekraftige teknologiske løsninger innen fagområdet olje- og gassteknologi til det beste for nærings- og samfunnsutviklingen.

Du kan velge mellom tre spesialiseringer:
  • Petroleum
  • Systemingeniør
  • Integrerte operasjoner
Studiets oppbygning

Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad, og du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. Masterprogrammet gir mange valgmuligheter, og mastergraden på 90 studiepoeng består av åtte kurs og masteroppgave.