Datainnsamling og dataanalyse - forsterker verktøykassen for lean

Datainnsamling og dataanalyse. Forsterker verktøykassen for Lean. Tilfredsstiller krevende kunders behov. Et skritt inn i Industri 4.0 og store data.

Forkunnskaper: Matematiske forkunnskaper er avgrenset til de fire regneartene, potensoppløfting og uttrekking av kvadratrot. Kursdeltakerne må være fortrolig med bruk av Excel.
Kursform: Bedriftsinternt
Pris medlem: Kr. 5.450,-
Pris ikke-medlem: Kr. 6.800,-


Målgruppe
 • Produksjons, kvalitets/HMS og Lean ledere
 • Medarbeidere i prosessavdeling og forskere,
 • Prosesseier og prosess/driftsingeniører,
 • Produksjons og laboratorie/måleteknikere,
 • Særskilt godt kvalifiserte operatører/laboranter,
 • Green og Black Belts (Six-Sigma) som ønsker en oppgra-dering/oppfrisking av faget
Hensikt

Hensikten med innsamling og analyse av data er å bidra til at din bedrift øker konkurransekraft og forbedrer lønnsomhet gjennom redusert variasjon i produksjons- og måleprosessen. Derigjennom forbedret kvalitet og punktlighet, som bidrar til kostnadsreduksjoner.

Kursbeskrivelse

Kurset gir en grundig innføring i systematisk identifikasjon av problemstillinger knyttet til prosesskarakterisering, valg av in-formasjonsbehov og etablering av en plan for innsamling og analyse av data. Det vil si en forsterkning av verktøykassen for Lean, tilfredsstillelse av krevende kunders behov og et skritt i retning av industri 4 og store data.

 • Kurset videreføres med praktisk bruk av statistiske metoder.
 • Kursinndeling og nivå
 • Kurset er inndelt i fem moduler.
 • Hver modul har en varighet på 2 dager (0800-1700) + oppgavearbeid mellom samlingene.
 • Alle moduler er på bachelornivå.
 • De to første modulene er obligatoriske.

MERK: For at læringsmålene for de enkelte kursmodulene skal innfris, forutsettes løsning og innsending av oppgaver tilpasset eget arbeidsområde og refleksjon på tilbakemelding av oppgaveløsningen mellom samlingene. Oppgavene for modul 1 er tidkrevende.

For å oppnå størst mulig effekt, foreslås kurset definert som et prosjekt og at det videre arbeidet med prosessforbedringer inkluderes i bedriftens handlingsplaner.