Norsk Industri

Innhold

Bedriftsutvikling

Publisert

En gruppe mennesker på kurs

Vi skal bidra til konkurransedyktige bedrifter og trygge arbeidsplasser, gjennom partssamarbeid og medarbeiderdrevet innovasjon.

Felles for norske industribedrifter er at de opererer i et sterkt konkurranseutsatt marked, og må produsere sine varer og tjenester med best mulig utnyttelse av ressurser. Robotisering og automatisering i kombinasjon med digitalisering gir nye uante muligheter for fremtidens industriproduksjon. Kortene deles på mange måter ut på nytt. Men det å lykkes i fremtidens industrilandskap avgjøres ikke kun av tilgang på kapital og avansert teknologi. Medarbeidernes motivasjon, lojalitet, medvirkning og engasjement, kort sagt en bedriftskultur som støtter opp under nødvendige endringer, må utvikles i den enkelte bedrift.

Og det er kanskje her norske bedrifter har sin største forse, med sine flate strukturer og ofte et godt utviklet partssamarbeid. Dette bereder grunnen for å gjøre de rette teknologiske grepene, og det bereder grunnen for et arbeidssett basert på tillit, kontinuerlige forbedringer, innovasjon og smarte løsninger.

Det er med dette som bakteppe Proff-programmet søker å forsterke, og bygge videre på, et potensial som finnes i norske industribedrifter, og som kan resultere i flere produkter og tjenester stemplet «Made in Norway».

Hva er Proff?

"Proff" står for Produksjon for fremtiden. Dette er et bedriftsutviklingsprogram for bedrifter som ønsker å jobbe med produktivitet, med utgangspunkt i partssamarbeidet på arbeidsplassen.

Tidligere deltakere i Proff

2017:
 • Bussbygg AS
 • Gudbrandsdalens Uldvarefabrik
 • Magnor Glassverk
 • Furnes Jernstøperi AS
 • Nofi Tromsø AS
 • Grande Fabrikker AS
 • Hardanger Bestikk
 • Karsten Moholt AS
 • Washington Mills AS
 • Smurfit Kappa Norpapp
2015:
 • Hilding Anders Norway
 • Ekornes Ikornes
 • Ekornes Grodås
 • Ekornes Vestlandske
 • Nordic Comfort Products
 • Slettvoll
 • Westnofa - del av Recticel Konsernet
 • Wonderland

Som medlem i Norsk Industri / NHO har du mulighet til å få finansiert utviklingsprosjekter i egen bedrift via Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF). Norsk Industri har vært prosjekteier av flere utgaver av Proff. 

Du kan også søke om støtte til egne prosjekter direkte til HF.

> Les mer om HF

Fra Proff til Produktivitetsspranget

Lean Forum Norge satte i gang pilotfasen av Produktivitetsspranget våren 2018. Det skal etableres en plattform som skal bidra til produktivitet og lønnsomhet for små og mellomstore bedrifter over tid, etter inspirasjon fra svenskenes mangeårige nasjonale program «Produktionslyftet». Pilotprosjektet varer i 1,5 år, med fokus på utvikling og tilpasning av konsept for bedrifter, rekruttering og kvalifisering av bedrifter, opplæring og gjennomføring av konseptet i seks bedrifter.

Norsk Industri ønsker å rekruttere nye bedrifter til Produktivitetsspranget, med støtte fra HF. Tanken er å kunne starte opp fra høsten 2019. Mer informasjon kommer. Er du interessert kan du gjerne ta kontakt med ansvarlig i Norsk Industri, Torstein Tærum (se kontaktinformasjon under).

> Les mer om Produktivitetsspranget

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!