Norsk Industri

Innhold

Etterutdanning ved universitet/høyskole

 1. 11. august - 8. september 2021,

  Universitetet i Sørøst-Norge, Online - Part time

  Systems Engineering Industrial Digitalization and Digital Twin (master level)

  This course introduces the concept of industrial digitalization. It will give you the right technical knowledge to become a well informed and active participant in digitalization projects and a critical end-user of the technology.

  Søknadsfrist 1. juni
 2. 26. august - 5. november 2021,

  Universitetet i Bergen, Nettbasert

  Data science med R

  Nettbasert grunnkurs i Data Science om bruk av statistikkprogrammet R starter til høsten. Kurset er rettet mot ansatte i olje/gass/leverandørindustri samt maritime næringer.

  Søknadsfrist: 1. august
 3. Høyskolen Kristiania, Nettundervisning

  Operativ personalledelse

  Dette emnet er gratis for deg som har bransjetilknytning til olje-, gass- og leverandørindustrien, gjennom Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien. Operativ personalledelse gir deg kunnskap om de mest sentrale lovene som gjelder for arbeidslivet.

 4. Høyskolen Kristiania, Nettundervisning

  Prosjekt og prosesstyring

  Dette emnet er gratis for deg som har bransjetilknytning til olje-, gass- og leverandørindustrien, gjennom Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien. Emnet ser på hvordan du kan styre prosesser og gjennomføre ulike prosjekter på en hensiktsmessig og effektiv måte.

 5. Høyskolen Kristiania, Nettundervisning

  Bedriftsøkonomi

  Dette emnet er gratis for deg som har bransjetilknytning til olje-, gass- og leverandørindustrien, gjennom Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien. Gjennom emnet skal du få en generell innføring i bedriftsøkonomiske begreper og modeller, og vise hvordan disse kan brukes på praktiske problemer.

 6. Høyskolen Kristiania, Nettundervisning

  Endringsledelse

  Dette emnet er gratis for deg som har bransjetilknytning til olje-, gass- og leverandørindustrien, gjennom Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien. Endringsledelse favner både organisasjonsforståelse og lederaspekter ved det å påvirke endring i organisasjoner.

Fagopplæring/praksiskandidat

 1. 26. august - 15. desember 2021

  Fagbrev i Fjernstyrte undervannsoperasjoner

  Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltakerne for å avlegge nødvendig eksamen innen FU-operatørfaget.

Industrifagskolen

 1. Fagskolen Innlandet, Nettbasert med samlinger

  Kurs i prosjektledelse

  Kurset skal gi studentene kunnskap om metodikk for styring, organisasjon, endring og ledelse av prosjekter innenfor egen bransje.

 2. Fagskolen i Viken, Nettbasert med samlinger

  Fleksibel digitalisert automatisering

  Utdanningen gir fagarbeidere spisskompetanse innen automatiserte og digitaliserte løsninger. Studiet legger vekt på digitalisering, datafangst og analyse, for å få så optimaliserte og fleksible prosesser som mulig.

  Søknadsfrist 20. juni (rullerende opptak frem til oppstart i uke 34)
 3. Fagskolen i Viken, Nettbasert e-læring, fleksibel gjennomføring

  Innføring i Industriell Digitalisering (Industri 4.0)

  Dette tilbudet fungerer som forkurs for andre tilbud fra fagskolene. Kurset inneholder tema som er relevante for den digitale utviklingen i industrien, ofte omtalt som Industri 4.0.

 4. Fagskolen Innlandet, Nettbasert med samlinger

  Kurs i Lean

  Lean betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Metodikken skal eliminere såkalt sløsing og ser på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer.

 5. Fagskolen Innlandet, Nettbasert med samlinger

  Kurs i industriøkonomi

  Kurset skal gi studentene kunnskap om sentrale økonomibegreper som brukes i industribedrifter, hvordan bedriften følger opp og planlegger sin virksomhet ut ifra økonomiske forhold og hvordan kostnader oppstår.

 6. Fagskolen Innlandet, Nettbasert med samlinger

  Supply Chain Management (SCM)

  Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer og om hvordan man forbedrer, optimaliserer og utvikler verdikjeder basert på verdistrøms­analyser og andre Lean-metoder.

 7. Fagskolen i Hordaland, Nettbasert med samlinger

  Teknisk dokumentasjon og kommunikasjon for leverandørindustrien

  Teknisk dokumentasjon og kommunikasjon for leverandørindustrien skal gi studenten økt forståelse innen samhandling, spesifikasjons- og tegningslesing. Det legges videre vekt på å gi studenten nødvendig digital kompetanse slik at industrielle digitale verktøy blir anvendt korrekt i det daglige arbeid.