Gratis kompetansetilbud for industrien

Her finner du aktuelle tilbud fra ulike ordninger som er utviklet av og for industrien.

Innhold

Industrifagskole, Olje og gass

Teknisk dokumentasjon og kommunikasjon for leverandørindustrien

Fagskolen i Hordaland, nettbasert med samlinger

Teknisk dokumentasjon og kommunikasjon for leverandørindustrien skal gi studenten økt forståelse innen samhandling, spesifikasjons- og tegningslesing. Det legges videre vekt på å gi studenten nødvendig digital kompetanse slik at industrielle digitale verktøy blir anvendt korrekt i det daglige arbeid.