Industrifagskole, Olje og gass

Teknisk dokumentasjon og kommunikasjon for leverandørindustrien

Fagskolen i Hordaland, nettbasert med samlinger

Teknisk dokumentasjon og kommunikasjon for leverandørindustrien skal gi studenten økt forståelse innen samhandling, spesifikasjons- og tegningslesing. Det legges videre vekt på å gi studenten nødvendig digital kompetanse slik at industrielle digitale verktøy blir anvendt korrekt i det daglige arbeid.