Industrifagskole

Prosjektgjennomføring i tekniske produksjonsbedrifter

16. feb 2023, kl. 00.00 Trøndelag høyere yrkesfagskole

Målgruppen er primært fagarbeidere som arbeider i direkte produksjon eller som formann i tekniske produksjonsbedrifter.

Søknadsfrist 1. februar 2023