Gratis kompetansetilbud for industrien

Her finner du aktuelle tilbud fra ulike ordninger som er utviklet av og for industrien.

Innhold

Industriuniversitet

Operativ personalledelse

Høyskolen Kristiania, nettundervisning

Dette emnet er gratis for deg som har bransjetilknytning til olje-, gass- og leverandørindustrien, gjennom Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien. Operativ personalledelse gir deg kunnskap om de mest sentrale lovene som gjelder for arbeidslivet.