Industriuniversitet

Operativ personalledelse

Høyskolen Kristiania, nettundervisning

Dette emnet er gratis for deg som har bransjetilknytning til olje-, gass- og leverandørindustrien, gjennom Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien. Operativ personalledelse gir deg kunnskap om de mest sentrale lovene som gjelder for arbeidslivet.