Gratis kompetansetilbud for industrien

Her finner du aktuelle tilbud fra ulike ordninger som er utviklet av og for industrien.

Innhold

Industrifagskole

Kurs i Lean

Fagskolen Innlandet, nettbasert med samlinger

Lean betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Metodikken skal eliminere såkalt sløsing og ser på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer.