Industrifagskole

Kurs i Lean

Fagskolen Innlandet, nettbasert med samlinger

Lean betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Metodikken skal eliminere såkalt sløsing og ser på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer.