Industrifagskole

Kurs i industriøkonomi

Fagskolen Innlandet, nettbasert med samlinger

Kurset skal gi studentene kunnskap om sentrale økonomibegreper som brukes i industribedrifter, hvordan bedriften følger opp og planlegger sin virksomhet ut ifra økonomiske forhold og hvordan kostnader oppstår.