Gratis kompetansetilbud for industrien

Her finner du aktuelle tilbud fra ulike ordninger som er utviklet av og for industrien.

Innhold

Industrifagskole

Fleksibel digitalisert automatisering

Fagskolen i Viken, nettbasert med samlinger

Utdanningen gir fagarbeidere spisskompetanse innen automatiserte og digitaliserte løsninger. Studiet legger vekt på digitalisering, datafangst og analyse, for å få så optimaliserte og fleksible prosesser som mulig.

Søknadsfrist 20. juni (rullerende opptak frem til oppstart i uke 34)