Industriuniversitet, Maritim, Olje og gass

Data science med R

26. aug 2021 til 5. nov 2021 Universitetet i Bergen, nettbasert

Nettbasert grunnkurs i Data Science om bruk av statistikkprogrammet R starter til høsten. Kurset er rettet mot ansatte i olje/gass/leverandørindustri samt maritime næringer.

Søknadsfrist: 1. august