Det er tre typer tilbud:
  • Praksiskandidat: fagbrev for ufaglærte eller fagbrev nr. to for fagarbeidere.
  • Industrifagskolen: etterutdanning for industriarbeidere.
  • Industriuniversitet: etterutdanning fra universiteter og høyskoler.
Søk midler til lokalt tilbud

Du kan også søke midler til å få utdanningen tilbudt lokalt, eller til å utvikle nye tilbud:

  • Praksiskandidatkurs: Her kan ufaglærte få formalisert sin fagkompetanse, eller fagarbeidere kan ta et fagbrev nummer to. Ordningen vil i løpet av juni bli lyst ut gjennom Bransjeprogram for industri og bygg.
  • Industrifagskolen: Velg mellom rundt 50 ulike moduler (diku.no) som en fagskole kan tilby der din bedrift er. Finner du ikke noe som passer kan du søke midler til utvikling av nye tilbud. På denne siden kan du se en oversikt over aktuelle tilbud som har fått støtte og som nå er søkbare.
  • "Industriuniversitetet": En ny ordning som blir lyst ut fra sommeren 2021 gjør at industrien kan søke midler til korte, tilpassede utdanningstilbud fra universiteter og høyskoler.

Tilbudene er etterspørselsdrevet, og din bedrift kan, sammen med lokal arbeidstakerorganisasjon, søke om å få disse tilbudene lokalt. Søknadsfristen blir i midten av september 2021.

Søkeveileder

Se Norsk Industris søkeveileder for mer informasjon om hvordan du går frem for å søke midler til skreddersydd utdanning for bedriften.

Hva er bransjeprogrammene?

For å støtte de næringene som er hardt rammet av korona-pandemien har partene i arbeidslivet (herunder Norsk Industri) og Kompetanse Norge engasjert fagskoler, studieforbund og andre opplæringsaktører for å få på plass korte og relevante utdanningstilbud.

Målet med bransjeprogrammene er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

Opplæringstilbudene som tilbys gjennom bransjeprogrammene er for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Det er kurs og videreutdanningsmoduler som kan tas i kombinasjon med jobb, og alt foregår via nett.

Les mer hos Kompetanse Norge

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!