Norsk Industri

Innhold

Lærlinger hos Hydro Foto: Hydro

Kompetansetilbud for industrien

Det finnes en lang rekke etter- og videreutdanningstilbud som er skreddersydd for industrien. Mange av disse er gratis og levert av offentlige utdanningsinstitusjoner.

Nedenfor finner du de ulike tilbudene. Du kan også ta kontakt med oss om du etterlyser andre tilbud (se kontaktinfo nederst på siden).

Oversikten oppdateres fortløpende. Du kan også ta en kikk på Kompetanse Norges nettside for bransjeprogrammene.

Fagbrev

Se tilbudene

Logistikkfagbrevet- praksis kandidat til fagbrev
Logistikkfaget skal legge grunnlag for logistikkoperatørens yrkesutøvelse innen lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse. Søknadsfrist 04.01.21, oppstart 11.01.21. 20 Studieplasser, AOF.

Fjernstyrte undervannsoperasjoner - Praksiskandidat
Deltakerne vil lære å betjene, reparere og vedlikeholde fjernstyrte undervannsfarkoster.15 Studieplasser, Søknadsfrist Des.-20. Kristiansund videregående skole

Stillasbyggerfag- teori til fagprøve, dagtid
Krav om min. 5 års praksis for å kunne ta fagbrev innen stillas. 20 studieplasser, AOF. DETTE TILBUDET ER FULLTEGNET

Stillasbyggerfag- teori til fagprøve, kveldstid
Krav om min. 5 års praksis for å kunne ta fagbrev innen stillas. 20 studieplasser, AOF. DETTE TILBUDET ER FULLTEGNET

Renholderoperatør fagbrev
Krav om min. 5 års praksis for å kunne ta fagbrev innen renhold. 40 studieplasser. AOF. DETTE TILBUDET ER FULLTEGNET

Isolatørfagbrev
Teori til fagbrevet levers digitalt. Forhåndskrav til opplæring i bedrift eller Vg3. 20 Studieplasser. AOF, DETTE TILBUDET ER FULLTEGNET

Industrimaler – intensivkurs
Vurdering av underlag, sandblåsing, maskering og preservering av underlag, ulike typer påføringsteknikker. Ulike typer materialer og valg. 60 Studieplasser, Oppstart des.-20

Fagopplæring i Norsk Industri
Du kan også ta fagbrev som privatist/praksiskandidat. Norsk Industri har læremateriell i 20 ulike fag.

Oversikten oppdateres fortløpende.

Industrifagskolen

Se tilbudene

Hydraulikk 2, 3, 4 (CETOP2)
Hydraulikk strekker seg fra elektroniske styresystemer og hydraulikkolje til komponentlære, systemforståelse og mekanisk forståelse. 9 Studiepoeng, 30 Studieplasser, Fagskolen i Rogaland.

Trykktesting
Kurs innen trykktesting. 0 Studiepoeng, 30 Studieplasser, Fagskolen i Rogaland.

Logistikk offshore
Oppstart januar 2021. Fagskolen i Rogaland.

Økonomistyring
Oppstart januar 2021. Fagskolen i Rogaland.

Smart vedlikeholdsteknikk (påmeldingsskjema)
Kursmodulen gir deg innsikt i vedlikeholdsledelse og -organisasjon, vedlikeholdsteknikk, vedlikeholdsstyring og -driftssikkerhet (med vekt på digital datainnsamling og prediktive metoder; SMART Vedlikehold), lover og forskrifter. Oppstart 19. januar 2021. Fagskolen i Viken.

Innføring i industriell digitalisering (Industri 4.0)
E-læringskurs ved Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg. Rullerende opptak.

__________________

Om Industrifagskolen
Industrifagskolen er et samarbeid mellom Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi der du som industriarbeider, permittert eller i jobb, kan få gratis kompetansepåfyll.

Oversikten oppdateres fortløpende.

Høyskole/universitet

Se tilbudene

Kurs
Praktisk info
Tilbyder
Nettbasert grunnkurs i programmering med Python, modul 1 Søknadsfrist 5. januar 2021. Kurset starter 18. januar. Universitetet i Bergen.
Nettbasert grunnkurs i programmering med Python, modul 2 Søknadsfrist: 1. mars 2021. Kurset starter 22. mars. Universitetet i Bergen.
Nettbasert grunnkurs i data science Kurset starter i januar, påmeldingsfrist er 15. november. Kurset er fulltegnet. Universitetet i Bergen.

Nettbasert CCUS-kurs: CO2 fangst, bruk og lagring

Kurset starter 23. november. Søknadsfrist 15. november. Kurset er fulltegnet. Universitetet i Bergen.
Digital sikkerhet Kurset starter i desember. Søknadsfrist 25. november. Kurset er fulltegnet. Universitetet i Stavanger
Welding and In-Service Inspection Technologies Kurset starter i desember. Søknadsfrist 7. desember. Universitetet i Stavanger
Digital sikkerhet - behov og trusselbilde Kurset starter 12. januar. Søknadsfrist 15. desember. NTNU
Grunnleggende programmering med Python Kurset starter 11. januar. Søknadsfrist 10. desember. NTNU
Energiomstilling Kurset starter 15. januar 2021. Søknadsfrist 5. januar 2021. Universitetet i Bergen
Foundations of Systems Engineering Kurset starter med et sett av korte forelesningsvideoer som er tilgjengelig fra 27. januar, fellessesjoner starter 9. mars. Søknadsfrist 20. januar 2021. USN
Management of Complex Systems Kurset starter 8. mars. Søknadsfrist 22. februar 2021. USN
Digitalization and Digital Twin Kurset starter med en introduksjonsforelesning og kursmateriale,  tilgjengelig fra 27. januar, opplæringen starter 9. mars. Søknadsfrist 20. januar 2021. USN
Innføring i logistikkledelse Kurset starter 12.januar 2021. Søknadsfrist 5. januar 2021. NTNU
Python-programmering for beregninger Kurset starter 1. februar 2021. Søknadsfrist 15. januar 2021. USN
Bærekraftige industrielle prosesser og ressursutnyttelse Kurset starter i april 2021. Søknadsfrist 1. februar 2021. NTNU
Kurs innen ledelsesfag, prosesser og økonomi Det tilbys 4 ulike kurs. Løpende opptak og oppstart, påmelding starter i uke 50.  Høyskolen Kristiania
Circular Economy for the Oil & Gas Industry Kurset har kick-off session 17. februar og undervisningen starter 18. februar. Søknadsfrist 22. januar 2021. Nord Universitet

Oversikten oppdateres fortløpende.

Hva er bransjeprogrammene?

For å støtte de næringene som er hardt rammet av korona-pandemien har partene i arbeidslivet (herunder Norsk Industri) og Kompetanse Norge engasjert fagskoler, studieforbund og andre opplæringsaktører for å få på plass korte og relevante utdanningstilbud.

Målet med bransjeprogrammene er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

Opplæringstilbudene som tilbys gjennom bransjeprogrammene er for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Det er kurs og videreutdanningsmoduler som kan tas i kombinasjon med jobb, og alt foregår via nett.

Under kan du lese mer om bransjeprogrammene for industri- og byggenæringen samt olje-, gass-og leverandørindustrien, og se hvilke tilbud som fins.

Les mer hos Kompetanse Norge

Bransjeprogram for industri- og byggenæringen​

Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet samarbeider med Kompetanse Norge for å sette i gang korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider i disse næringene. Samarbeidet sikrer at kompetansetilbudene er relevante og har god kvalitet. 

Les mer hos Kompetanse Norge

Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien

Norsk olje og gass, NITO, Tekna, Industri Energi, Fellesforbundet, SAFE, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Norsk Industri, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. ​Alle kursene er helt eller delvis nettbaserte og kan tas i kombinasjon med arbeid. ​

Les mer hos Kompetanse Norge

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!