Norsk Industri

Innhold

Kompetansetilbud i korona-tid

Norsk Industri har vært med på å sikre finansiering og utarbeide form og innhold for en rekke utdanningsløp fra fagskoler, høyskoler og universitet. Her finner du en oversikt over de ulike tilbudene.

Fagskole

Tilbudene fra fagskolene kan tas av permitterte og ansatte.

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet lanserer nå flere korte moduler på 5 studiepoeng som kan tas som permittert eller i kombinasjon med jobb. Velg mellom kurs innen:

Grunnleggende om industri 4.0  IT-sikkerhet
Programmering/koding Prosjektledelse/endring
LEAN Industriøkonomi

OBS: Søknadsfristen for kursene har utløpt, men ta kontakt med Kjetil Tvedt om du har spørsmål eller ønske om en ny runde:

Les mer og meld deg på

Fagskolen i Agder

Fagskolen i Agder tilby et gratis, nettbasert kurs som gir 5 studiepoeng. Kurset er rettet mot industrien og byggenæringen og har følgende emner: LEAN, endring samt Industri 4.0 og digitalisering.

Les mer og meld deg på

Fagskolen i Hordaland

Som en del av Industrifagskolen tilbys 10 studiepoeng innen teknisk dokumentasjon for leverandørindustrien. Tilbudet er rettet mot permitterte ved Kværner Verdal. Dersom det er etterspørsel etter flere kurs kan det bli opprettet flere tilbud.

Meld interesse
Send en e-post til fagsjef Kjetil Tvedt i Norsk Industri dersom du er interessert i et slik tilbud.

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen har fem ulike tilbud for permitterte og andre høsten 2020:

Høyskole og universitet

Tilbudene fra høyskoler og universitet er forbeholdt permitterte, og det er holdt av plasser til søkere som enten er ansatt i medlemsbedrift i Norsk Industri, og/eller er medlem av enten NITO eller FLT.

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har i samarbeid med Norsk Industri, Forbundet for Ledelse og Teknikk og NITO søkt og fått midler fra statens tiltakspakke for permitterte og ledige. Du får nå muligheten til å ta gratis nettemner innenfor utvalgte fagområder som er relevant for funksjonærer. Du kan velge blant tre emner, som alle gir 7,5 studiepoeng:

 • endringsledelse
 • prosjekt og prosesstyring
 • kreativitet, innovasjon og nyskapning

Medlemmer i Norsk Industri, NITO og FLT har fortrinnsrett og kan søke via en egen link under.

Les mer og meld deg på

OsloMet og Simula

OBS: Kursene er fulltegnet, men ta kontakt med Kjetil Tvedt om du har spørsmål eller ønske om en ny runde.

Norsk Industri, FLT og NITO har vært med å utvikle og å sikre finansiering for flere tilbud som tilbys av Simula i samarbeid med OsloMet.

Les mer om alle tilbudene fra OsloMet

NTNU

NTNU har sammen med Norsk Industri, Forbundet for Ledelse og Teknikk og NITO utviklet en modul på 5 studiepoeng "Innføring i morgendagens digitale organisasjoner". Modulen er satt sammen av fem ulike elementer på til sammen 5 studiepoeng: LEAN, prosjekt- og endringsledelse, koding , IT-sikkerhet og Industri 4.0.

OBS: Ikke startet opptak. Mer informasjon kommer.

Universitetet i Stavanger

Et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Norsk Industri avd Rogaland, Forbundet for Ledelse og Teknikk og NITO. Universitetet tilbyr en rekke moduler.

Søknadsfrist 1. oktober:

Søknadsfrist 15. oktober 2020:

Søknadsfristen for kursene under har utløpt, men ta kontakt med Kjetil Tvedt om du har spørsmål eller ønske om en ny runde:

 • Grunnleggende regnskap og årsavslutning
 • Budsjettering og oppfølging
 • Grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsledelse
 • Lean Six Sigma Concepts for Performance Enhancement in Energy, Construction, and Manufacturing Operations
 • Digital sikkerhet - en innføring
 • Risk Based Asset Integrity Assessment and Control of Onshore and Offshore Systems
 • Welding Essentials for Engineers
 • Marine Technology
 • MTO - Human factors
 • Decision analysis and continuous improvement for energy professionals and contractors
 • Introduction to geographic information systems

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Bergen

OBS: Søknadsfristen for kursene har utløpt, men ta kontakt med Kjetil Tvedt om du har spørsmål eller ønske om en ny runde.

Universitetet i Bergen tilbyr gratis innføringskurs i tre emner (søknadsfrist 1. august):

 • Data science med R: nettbasert grunnkurs
  Dette innføringskurset vil gi en solid introduksjon til feltet data science, med spesielt fokus på praktisk bruk av verktøy for data science, nemlig programmet R. Kurset gir 5 studiepoeng. Les mer og søk her
 • Statistikk: nettbasert grunnkurs
  Grunnkurset i statistikk skal gi deg en innføring i sannsynlighetsregning og gi praktisk forståelse for sannsynslighetsbegrepet slik det brukes i samfunnsdebatten. Etter endt kurs skal du kunne utføre og tolke statistiske analyser. Kurset gir 10 studiepoeng. Les mer og søk her
 • Programmering: nettbasert grunnkurs
  Innføringskurset skal lære deg grunnleggende programmering i Python. Etter gjennomført kurs vil du kunne implementere enkle dataprogram og være i stand til å bruke Python som støtteverktøy i ulike fagområder. Les mer og søk her