Utfordringer i leverandørindustrien

Det er for tiden kamp om personer med lang erfaring i leverandørindustrien til olje- og gassbransjen. Et eksempel er fra avdeling innenfor Engineering, subsea-relatert engineering og prosjektledelse/prosjektstøtte hos Aker Solutions.

Det er en enhet med ca. 550 ansatte, og er typisk en turnover på ca. 6 prosent per år. Målet er å erstatte alle med kritisk kompetanse og erfaring, og da må turnover erstattes i tillegg til de 15-20 som typisk pensjoneres per år.

- Med en forventet aktivitetstopp fra sommeren 2020 så er det liten tvil om at vi må øke rekrutteringstakten betraktelig, sier Rolv Werner Erichsen, Vice president og Head of Engineering & Project Management Resources East i Aker Solutions AS.

Etter oljeprisfallet i 2014 og en innstramming i ressurssituasjonen står mange leverandørbedrifter nå foran en spennende markedssituasjon med mange store prosjekter.

Innstrammingen i ressurssituasjonen for noen år tilbake førte til blant annet full stopp i lønnsutviklingen, begrensede muligheter for karriereutvikling og en bransjen preget av lite jobbtrygghet. Lang tids mangel på ingeniører i andre bransjer har løftet lønnsnivået i disse «konkurrerende» bransjene.

- En stor utfordring er å skaffe de riktige ressursene i alderen 30-45 år som har relevant kompetanse. Lønnsnivået i markedet gir utfordringer og vi er nok nødt til å tillate en viss økning i lønninger for å beholde og å tiltrekke oss riktige ressurser, fortsetter Erichsen.

- Parallelt må vi ansette flere nyutdannede/ferske ingeniører og bruke de tunge seniorene vi har igjen til å lære opp disse nye. Vi må også se på økt bruk av ressurser i India, økt deling av ressurser på tvers mellom lokasjoner i Norge og mellom de ulike segmentene internt i bedriften. Andre aspekter vi ser på er mulighet for partnerskap med andre som besitter kompetanse og kanskje også oppkjøp. Fag som er spesielt utfordrende er EIT, Teknisk sikkerhet, maskin og prosess, sier han.