Siemens: Own Your Career

llustrasjon anvendt med tillatelse fra Siemens.

Anvendt med tillatelse fra Siemens.

Arbeidsmarkedet er i stor endring. Arbeidstakere blir stadig mer opptatte av egen karriere og utvikling enn å ha et trygt «livslangt» arbeidsforhold. Derfor blir kontinuerlig utvikling og læring på arbeidsplassen en viktig konkurransefaktor for å tiltrekke seg de beste.

Siemens legger derfor stadig mer ansvaret for egen utvikling til den ansatte selv. Målet er at dette bedre skal legge forholdene til rette for utvikling for den enkelte, samtidig som det bidrar til selskapets eget behov for å utvikle kompetanse for å møte teknologiutvikling og digitalisering.

For å få til dette, er det utviklet et sett med verktøy som har fokus på den ansatte i sentrum, siden han eller hun er den som best kjenner individuelle styrker, preferanser og ønsker.

Own Your Career-systemet gir den enkelte transparens og verktøy slik at det er mulig å skape sin egen karriere i Siemens, og den ansatte sitter selv i førersetet i prosessen. Verktøyene kan kategoriseres under to områder; «utforsk deg selv» og «vis ditt talent»

Utforsk deg selv

Denne delen inneholder elementer for å lære mer om seg selv og bli klar over sine egne styrker/utviklingsområder, samt bygge sitt interne brand:

  • Strengths Finder: et verktøy som kartlegger den enkeltes styrker.
  • Shadowing og Mentoring. Man kan «skygge» noen som har en jobb man kan tenke seg, eller få en mer erfaren leder som mentor.
  • Brand Builder: Et verktøy som hjelper den ansatte i å bygge sitt «Brand».
Vis ditt talent

Denne delen tar for seg verktøy som skal sikre transparens når det gjelder jobbmuligheter i Siemens både lokalt og globalt:

  • Open Job Market: Alle ledige stillinger legges ut på det interne jobbmarkedet, også de øverste stillingene.
  • People Profile: Alle tilgjengeliggjør sin profil i den globale organisasjonsoversikten, informasjonen blir åpen for alle.
  • Tagging: Den ansatte kan tilkjennegi sin interesse for en gitt stilling, selv før den er ledig.
  • Matching: Ledige stillinger matches mot People Profiles, ansatte kan få tilsendt jobbannonser tilpasset deres profil.

Har du et godt eksempel?

Vi ønsker å fylle opp Kompetanseveikartet med gode eksempler fra våre medlemsbedrifter! Kan din bedrift lære bort noe? Send det gjerne til oss med et fint bilde!

(PS: Husk å sjekke med sjefen først!)

Send inn ditt eksempel