RFFTF: Samarbeid mellom industri og videregående skole

Romsdal forum for teknologi er et industrinettverk som arbeider for å øke rekruttering til og interessen for teknologiske yrkesfag.

En gruppe elever

Romsdal Forum for Teknologiske Fag (RFFTF) er en forening som har som formål å stimulere til økt interesse for teknologiske fag, og da spesielt stimulere ungdom til å søke teknologiske fag ved videregående skoler i Romsdal. Foto: RFFTF.

Forumet består av både industrirepresentanter og lærere fra yrkesfag i regionen. Representant fra opplæringskontor og gjerne også fra Utdanningsavdelingen i Fylkeskommunen blir også invitert til møter.

Forumet har faste møter der samarbeidet skole – industri er på dagsorden. Her planlegges rekrutteringstiltak til våre linjer og fag, elevutplasseringer, sosiale aktiviteter, og ikke minst faglige utfordringer.

Møtene skaper gode relasjoner mellom skole og bedrift ved at medlemmene treffes regelmessig og blir kjent med hverandre, noe som gjør det enkelt å ta kontakt også mellom møtene. Bedriftene blir også kjent med hverandres behov og gjør samarbeid enkelt, spesielt når felles rekrutteringsutfordringer diskuteres.

Forumet har utarbeidet et årshjul for skoleåret som inneholder møteplan og tema.

Hvorfor ble forumet opprettet?

- Mangel på arbeidskraft med relevant fagkompetanse for mekanisk industri vil i de nærmeste årene bli forsterket både grunnet økende aldersavgang og sviktende interesse fra ungdommenes side. Arbeidet med å sikre rekruttering fra ungdomskullene er derfor svært viktig for å opprettholde kontinuitet innen industrien vår. Vi samarbeider om å sikre det lokal skoletilbudet.

Les mer her

Har du et godt eksempel?

Vi ønsker å fylle opp Kompetanseveikartet med gode eksempler fra våre medlemsbedrifter! Kan din bedrift lære bort noe? Send det gjerne til oss med et fint bilde!

(PS: Husk å sjekke med sjefen først!)

Send inn ditt eksempel