Ny teknologi reduserer CO2-utslipp

ROCKWOOL Group i Moss ønsker å ta i bruk helt ny teknologi for å redusere CO₂-utslippene fra produksjonen.

Med en ny generasjon smelteovn vil man oppnå en reduksjon på mer enn 80 prosent av dagens utslipp. Norsk steinullproduksjon i Moss slipper ut cirka 40 000 tonn CO₂ per år, og prosjektet i Moss tar sikte på å kutte mer enn 32 000 tonn av dette fra 2021. En ny smelteovn basert på elektrisitet som energikilde i stedet for koks vil gjøre steinullproduksjonen grønnere, og prosjektet er et ledd i ROCKWOOL-konsernets forpliktelse til å redusere CO₂ forbruket i produksjonen.

Det banebrytende prosjektet i Moss har fått tilsagn om 101,5 millioner kroner i støtte fra Enova, og det er tre hovedformål bak den nye smelteovnen og prosjektet den representerer:

  • Reduksjon av klimagassutslipp og teknologiverifisering er én årsak
  • Gjenbruk av avkapp og avfall fra spinneriprosess
  • Resirkulering av steinullavfall fra byggeplasser i Norge