Selvstudium med Pluralsight

Pluralsight.com er en nettside som tilbyr kursing og læringsmoduler på nett innen data og IT. Modulene kan lastes ned både gjennom app og PC-applikasjonen, og modulene kan lastes ned for å gjennomføre kursing offline.

Pluralsight.com er en nettside som tilbyr kursing og læringsmoduler på nett innen data og IT. Foto: Kongsberg Defence & Aerospace AS.

Pluralsight tilbyr også interaktive moduler der man kurses innen ett emne for så å gjøre praktiske oppgaver før man går videre til neste emne. Oppgaven sjekkes gjennom nettstedet, og man kan motta tips og hint for å holde progresjonen oppe. Læringsmodulene er lagt opp til ett løp fra nybegynnernivå til avansert, og man kan ta tester for å måle sitt nivå underveis. Man kan også måle sitt nivå før man starter slik at man kommer inn på rett nivå.

Pluralsight gir brukeren muligheten til å utvikle seg innen emner man har behov for i sitt arbeid eller har ett ønske om å lære seg, etter avklaring med leder der det er nødvendig.