Skaper forståelse for digitalisering

Les hvordan Petoro ønsker å skape forståelse for digitalisering internt i organisasjonen.

  • Ukentlige allmøter med digitalisering som tema. Det er ikke møteplikt, men det er gjort klart at det forventes at folk stiller.
  • Å forstå mer av digitalisering er en modningssak. Her dreier det seg om å bruke tid og akseptere at man er på en reise der man stadig forstår "litt mer". Det blir derfor lagt vekt på repetisjon slik at man adresserer det samme, men fra en annen vinkel eller gjennom nye eksempler og anvendelser.
  • For Petoro har digitalisering et eksternt perspektiv og et internt perspektiv. Eksternt dreier det seg om hvordan Petoro kan bidra til at operatøren lykkes med det han prøver å få til. Internt dreier det seg om hvordan Petoro selv kan nyttiggjøre seg digitalisering i eget arbeid.

"Digitaliseringspyramiden" - For å lykkes med digitaliseringen må et hierarki av kritiske kriterier på plass. Kilde: Petoro.

"Digitalisering" er ikke noe "eget", men et verktøy i hver av hovedprosessene. Kilde: Petoro.