Norsk katapult

Oversikt over de fem katapultsentrene i Norsk Katapult: Manufacturing Technology, Future Materials, Ocean Innovation, Sustainable Energy og Digicat.

Små og mellomstore bedrifter har kanskje ikke verken tid eller råd til å bygge opp kompetanse på utvalgte områder selv. Eller de ser det som en mer hensiktsmessig løsning å inngå strategiske partnerskap, og et godt nettverk blir da veldig viktig. For disse kan katapultene være en løsning!

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Målet med katapultene er å gjøre teknologi tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter, for å kunne bedre produktutviklingen eller produksjonsutviklingen. Men læringen er også en viktig del av katapulten; den skal brukes til å gi kompetanse til bedriften og dens ansatte.

Å bygge kompetanse rundt teknologien er viktig, kanskje bør katapultene spille en større rolle også hva gjelder kompetanseoverføring? En mulighet er å koble katapulter og senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SFI-ene bidrar til å skape forskningsbasert kunnskap.

> Gå til norskkatapult.no

> Se eksempler på resultater fra SFI Manufacturing