Når gode råd er unge

En gruppe mennesker

Foto: Liv-Hege Seglsten / iKuben.

To gode eksempler på å få inn flere syn i en konsernledelse og i en klynge er iKuben i Molde og Kongsberg Gruppen.

iKuben: TenkiKuben

NCE iKuben er en næringsklynge og et nasjonalt kompetansesenter for rask og kontinuerlig omstilling. De har et særlig fokus på bærekraft, digitalisering og forretningsmodeller. "Omstilling og innovasjon i praksis – samarbeid på tvers av bransjer" er slagordet, og stikkord for arbeidet er:

  • Anvende digital teknologi på måter som skaper økt lønnsomhet
  • Kan fokus på bærekraft bidra til økt lønnsomhet
  • Utvikle forretningsmodeller tilpasset ny teknologi og nye markeder

"TenkiKuben" består av deltakere fra Brunvoll, Axess, Hycast, Astero, Molde Kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Making View AS, Møreforskning, Tibe Reklame og NCE iKuben. Altså en blanding av deltagere fra det offentlige, akademia og privat næringsliv. Gruppen består av 10 ansatte, og alle er under 35 år. 

- Vi må tenke nytt og bærekraftig for å komme oss gjennom det store skiftet vi alle står ovenfor. Da må vi engasjere de yngre ansatte og ikke overlate alt til ledergruppene, sier daglig leder Hilde Aspås i NCE iKuben.

Dette er et langsiktig gruppeprosjekt. Tenketanken skal ta utgangspunkt i globale megatrender som digitalisering, bærekraft, sirkulærøkonomi, klima og miljø. Deltagerne kommer fra ulike fagbakgrunner, og de skal sammen finne en felles retning for tenketanken.

Demografisk utvikling i arbeidslivet gir skarp konkurranse om å tiltrekke seg de beste talentene, og millenniumsgenerasjonen kommer for fullt inn i organisasjonene nå. Når de vurderer sine karrieremål, er de like mye interessert i hvordan selskapet utvikler mennesker og samfunnet, som i produkter og tjenester. Millenniums både kommuniserer annerledes og ønsker seg mer av arbeidslivet enn bare penger. De vil ha en arbeidsplass som er fremtidsrettet og som rigger forretningsmodeller og bruker teknologi til å få produksjon av varer og tjenester innenfor klodens tålegrenser.

Tenketanken er et tilbud til medlemsbedriftene som på et tidlig stadia kan involvere unge ledere i det strategiske arbeidet som til enhver tid pågår. Tenketanken er et kraftfullt bidrag i viktige endringsprosesser og virker som en positiv kraft som skaper forståelse for at vi står i et paradigmeskifte og at det er viktig å ta temperaturen på det samfunnet og markedet en opererer i.

> Last ned presentasjon

Foto: Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen: Young Professional Advisory Board

For å komme i tett dialog med de unge i Kongsberg Gruppen så ønsket konsensjef Geir Håøy en arena for dette, og «Young Professional Advisory Board» ble etablert. Mandatet er at de skal gi råd innen profilering mot unge, få frem sin aldersgruppe syn, være med å forme verdier og adferd samt bidra i strategiarbeid.

Gruppen består av 7-10 stykker fra ulike forretningsområder, i aldersgruppen 25-30 år, og med ca. 2 års deltagelse fra den enkelte. Utvalgte medlemmer vil delta i møter med Kongsbergs konsernledelse og i eksterne sammenhenger ved behov.

> Last ned presentasjon

Har du et godt eksempel?

Vi ønsker å fylle opp Kompetanseveikartet med gode eksempler fra våre medlemsbedrifter! Kan din bedrift lære bort noe? Send det gjerne til oss med et fint bilde!

(PS: Husk å sjekke med sjefen først!)

Send inn ditt eksempel