Mowi Academy: bedriftstilpasset universitetsstudium

Deltakere ved Mowi Academy

Foto: Mowi.

Mowi har avtale med Nord Universitet på to årsstudium for sine ansatte innen havbruk og kvalitetsledelse. Innholdet er skreddersydd til Mowi i samarbeid med universitetet. Tilbudet startet opp allerede i 2000.

- Vi synes det er et viktig konkurransefortrinn at ansatte kan mer om faget sitt og vi ønsker å bygge opp og utruste ansatte med mer kompetanse. I tillegg har vi har tro på at det vil være motiverende for våre ansatte med faglig påfyll sier HR-direktør Jorunn Skjoldvor Foss.

Årsstudiet gjennomføres på deltid over tre år. Dette bedriftsinterne studiet gir studiepoeng som kan brukes for å oppnå en grad ved høyskole /universitet. Departementet har gitt unntak fra generellstudiekompetanse, opptakskrav er at studenten må ha fagbrev, være over 25 år og ha 5 års erfaring i bransjen.

Mowi har et eget nettbasert læringssted, Mowi Academy. Disse årsstudiene på Nord Universitet er en del av Mowi Academy.

- Ved å satse på de som har ambisjoner, har vi tro på at vi får flere og mer engasjerte medarbeidere. Vi har tro på at vi blir å betrakte som en attraktiv arbeidsplass, som gir sine ansatte muligheter til faglig utvikling.

> Les mer her

Har du et godt eksempel?

Vi ønsker å fylle opp Kompetanseveikartet med gode eksempler fra våre medlemsbedrifter! Kan din bedrift lære bort noe? Send det gjerne til oss med et fint bilde!

(PS: Husk å sjekke med sjefen først!)

Send inn ditt eksempel