Etablering av et holdningsprogram i Leirvik AS

Etablering av et holdningsprogram i Leirvik AS: "Smart steps - if you see it, you own it". Opphavsrett: Leirvik AS

Etablering av et holdningsprogram i Leirvik AS: "Smart steps - if you see it, you own it". Opphavsrett: Leirvik AS.

Leirvik har i en årrekke drevet systematisk forbedringsarbeid for å vinne oppdrag i tøff internasjonal konkurranse. I tillegg til faglig kompetanseutvikling har dette blant annet handlet om innføring av lean-metodikk, prosessorganisering, teknologiutvikling og digitalisering.

Leirvik har erkjent at kompetanse, omstillingsevne og konkurransekraft henger tett sammen med våre verdier og holdninger, og fokuset har derfor blitt rettet mot styking av bedriftskulturen.

- Menneskene i organisasjonen må «henge med» dersom vi skal lykkes med å oppnå endringer, sier Lene Holm Grasdal, Director HR & Information.

Leirvik AS lanserer nå et holdningsprogram som er rettet mot styring av selve bedriftskulturen. Det blir satt fokus på hva hver og en i bedriften kan bidra med for å ruste bedriften for nye oppdrag og markeder.

Målet med programmet er å styrke konkurransekraften gjennom å gjøre bedriftens verdier synlige og levende. Hver medarbeider skal utfordre seg selv og egne holdninger. Stikkordet er: personlig eierskap!

Leirvik AS er en verdensledende leverandør av bostedskvarter i aluminium, samt moduler og tjenester til ettermarkedet i oljo- og gassindustrien offshore. Leirvik AS har ca. 300 ansatte.

Har du et godt eksempel?

Vi ønsker å fylle opp Kompetanseveikartet med gode eksempler fra våre medlemsbedrifter! Kan din bedrift lære bort noe? Send det gjerne til oss med et fint bilde!

(PS: Husk å sjekke med sjefen først!)

Send inn ditt eksempel