ISO-fagene

To menn ved en maskin

Foto: Kaefer.

De såkalte ISO-fagene dekker områdene isolasjon, stillas og overflatebehandling, og er viktige fag for landanlegg, industribedrifter og offshore.

Fagene er kjernekompetanse til selskap som Kaefer, Bilfinger og Beerenberg. For eksempel ansatte Kaefer Energy ca. 250 stykker i 2018 og fortsetter rekrutteringen i 2019.

Rekruttering skjer gjennom hjemmesider, sosiale medier, ryktebørsen og systematisk annonsering i tillegg til samarbeid med NAV. Det er dessuten mye kompetanse som forsvinner for tiden grunnet pensjonsalder eller avsluttes grunnet slitasje. En stor utfordring er tilgang på skandinavisk talende personell. Grunnet store nedbemanningsrunder har mange skiftet bransje, mange skiftet kjeledress og mange i bransjen nærmer seg pensjonsalder.

I industrien benytter nå flere praksiskandidater som alternativ til lærlinger. Det innebærer å ansette kandidater med praktisk relevant bakgrunn (fortrinnsvis med fagbrev i bunn), som læres opp i ISO-fagene i prosjekt, samt gjennom fagopplæringsløp.

ISO-fagene er nøkkelfag fremover, og kunnskap om overflatebehandling, isolering og korrosjon er sentralt både i industribedrifter og offshore. Det er for tiden vanskelig å rekruttere, og p.t. har for eksempel retning for industrimalere i Bodø (Vg2, overflateteknikk) ingen kandidater å tilby.