Hydro: Spillteknologi i opplæringen

Lærlinger ved Hydros verk i Sunndal prøver seg på spill i opplæringsøyemed. Foto: Hydro

Lærlinger ved Hydros verk i Sunndal prøver seg på spill i opplæringsøyemed. Foto: Hydro.

Spillteknologi er en ypperlig læremester for industriarbeidere som skal håndtere fremtidens produksjon av aluminium. Hydro er godt i gang med å teste teknologien ved sitt anlegg på Karmøy.

Operatøryrket kommer til å bestå lenge. Men morgensdagens operatører vil trenger andre ferdigheter og verktøy enn før. Som en følge av dette har norsk aluminiumsindustri og et knippe samarbeidspartnere pløyd ny mark gjennom et forskningsprosjekt.

Med Forskningsrådet i ryggen gikk en tverrfaglig gruppe, bestående av Hydro, Sintef og Attensi (en norsk bedrift som utvikler programmer for simuleringsbasert læring) og Cybernetica (norsk leverandør av kontolløsninger for industriprosesser) løs på oppgaven. Hydros egne ansatte har vært "prøvekaniner" og sparringspartnere.

De siste årene har de utviklet og testet et dataspill som har blitt et nyttig hjelpemiddel i treningen av operatører ved Hydros pilotanlegg på Karmøy. Planen er at spillet skal inn i tilsvarende treningsopplegg ved alle Hydros metallverk i inn- og utland.

Læringsbehovet spillet dekker, er annerledes enn det som melder seg når prosedyrer skal innlæres. Da skal gitte handlinger utløses nær automatisk i gitte situasjoner. I Hydros  tilfelle gjelder det å få operatøren til å stanse opp, reflektere – og så vurdere konsekvensene av ulike tenkbare handlinger.

Dataspill viste seg å være ypperlig til dette, av flere grunner:

  • Operatørene får raskt tilbakemelding på om inngrepet de velger er korrekt eller ei.
  • Spill trigger konkurranselyst. Det er påvist at emosjonelt engasjement bidrar til økt læring.
  • Spillet vårt er koblet til datasimulatoren som brukes til å regulere og kontrollere produksjonscellene. Det gjør spilluniverset så likt virkeligheten som det er mulig å få det.

> Les mer her (DN+, krever innlogging)

Har du et godt eksempel?

Vi ønsker å fylle opp Kompetanseveikartet med gode eksempler fra våre medlemsbedrifter! Kan din bedrift lære bort noe? Send det gjerne til oss med et fint bilde!

(PS: Husk å sjekke med sjefen først!)

Send inn ditt eksempel