Milliardinvestering i nytt kobberanlegg

I desember 2018 vedtok Glencore Nikkelverk i Kristiansand å investere 1,2 milliarder kroner i nytt kobberanlegg.

Anlegget skal stÃ¥ ferdig i 2022. Enova delfinansierer investeringen med 380 millioner kroner. Det nye kobberanlegget erstatter nikkelverkets eldste del av verket, hvor deler av produksjonsutstyret er fra 1930- tallet. Det moderne anlegget vil ha den beste teknologien som finnes. Kobberelektrolyseanlegget blir helt nytt, og sikrer at verket har en fremragende konkurransekraft i fremtiden. Konkurransen er beinhard internasjonalt, blant annet fra kinesiske verk.