Glencore Nikkelverk: Systematisk kompetansearbeid

Opplæring i Glencore. Foto: Glencore

Foto: Glencore.

Høsten 2018 startet Glencore Nikkelverk en prosess med å lage en kompetansestrategi.

- Vi har lenge vært gode på det operative kompetansearbeidet, med å gi de ufaglærte fagbrev osv. Men vi har manglet det strategisk og langsiktig perspektivet. Vi har ikke klart å koble kompetansearbeidet og opplæringen mot bedriftens strategier og må, sier Agnete Rieber-Mohn, HR-direktør i Glencore Nikkelverk.

Høsten 2018 startet de derfor en prosess på mer strategisk kompetanseutvikling. De utviklet noen modeller og gjennomført workshops med utvalgte nøkkelpersoner ved bedriften, der de diskuterte følgende spørsmål:

  • Hva er de viktigste utviklingstrekkene vi som industri og bedrift står overfor?
  • Hvilken betydning har disse utviklingstrekkene for vår bedrift?
  • Hvilken kompetanse blir da viktig framover for å mestre utviklingen?

Deretter lagde de noen hypoteser om framtidens nøkkelkompetanse og teste disse ut. Videre skal de nå konkretisere hvilke kompetansekrav dette vil innebære for hhv. operatør/fagarbeider, teknisk personell (ingeniører mm) og ledere. Dette planlegger de å gjøre i løpet av 2019.

- Vi ønsker å være best på å produsere nikkel sikkert, effektivt og med høy kvalitet. Det stiller krav til prosessforbedringer. Vi må utvikle oss i takt med verden rundt oss, vi må ta tak i mulighetene som finnes i ny teknologi, vi må finne løsninger som gjør oss gode i dag og suverene i morgen og vi må jobbe sammen og gjøre gode løsninger av idéer. For å være ledende i fremtiden må vi allerede i dag begynne å jobbe systematisk med kompetanse og utvikling, sier Rieber-Mohn.

Glencore Nikkelverk er en produksjonsbedrift som raffinerer nikkel og andre metaller. Bedriften har 517 årsverk totalt.