GKN Aerospace Norge: Digitalt Forsterkede Operatører (DFO)

Fem glade gutter

F. v.: Anders Strenge Næss, Rune Tveit Sakshaug, Dag Arne Berg, Helge Aannestad og Aleksandar Rajcevic. Foto: Foto: GKN Aerospace Norge.

Digitalt Forsterkede Operatører (DFO) er et prosjekt med fire års varighet hvor hovedmålet er å finne gode løsninger for fremtidens operatørroller. Foruten GKN Aerospace Norge (GAN) er Sandvik Teeness, El-Watch og Sintef partnere i prosjektet, som får støtte fra Norges Forskningsråd via BIA-programmet.

Bakgrunnen for prosjektet er at bedriftene ser at ny teknologi gir nye muligheter og utfordringer for operatørrollene. Det er stadig økende krav til større produktivitet pr ansatt. GAN har satt seg et mål om en økning på 70 prosent fra fjorårets nivå frem til 2023. De mener dette er nødvendig for å opprettholde konkurransekraften.

Gjennom nye teknologier og mer autonome produksjonsmaskiner tror GKN at arbeidsoppgavene til en operatør endrer seg fra å være et mer 1:1-forhold mellom menneske og maskin til at operatørene kan betjene flere maskiner og utføre oppgaver som tidligere har vært tillagt andre roller. Dette fører igjen til endrede ledelses- og styringsprinsipper. Ved hjelp av teknologisk beslutningsstøtte kan operatørene styre seg selv, sine oppgaver og sitt team i større grad enn tidligere.

GKN har tidligere testet bruk av smartklokker for å gi operatørene meldinger og sanntidsinformasjon med stort hell. Nå ser de på om dette kan videreutvikles og støttes med andre løsninger. Noen typer informasjon er kanskje mer egnet for storskjermer på veggen. En annen teknologi det vil bli sett på er augmented reality (AR) for å teste om dette kan benyttes både til beslutningsstøtte, økt fleksibilitet ifht oppgaver, dokumentering av hva som utføres og opplæring.

Den norske modellen

Organisasjonsmodeller er et annet fokusområde i prosjektet. Det har i mange år vært snakket om «den norske modellen» som er en beskrivelse av lite hierarki, høy kompetanse på medarbeidere og stor grad av selvstendighet. I dette prosjektet ser GKN på hvordan digitalisering påvirker denne modellen. Selvstyrte team, hjemmevakt, online kommunikasjon mellom en person på jobb og en annen som befinner seg utenfor arbeidsplassen er noen av ideene som kommer frem.

Etterutdanning er viktig

- Vi har stort fokus på utdanning, inkludert etterutdanning. Nye teknologier som kommer i stadig raskere takt gjør at alle må være forberedt på å tilegne seg ny kompetanse flere ganger i løpet av arbeidskarrieren. Samhandling med utdanningspartnere, både internt og eksternt og, igjen, hvordan ny teknologi AR, virtual reality (VR), og nye studiemodeller kan gjøre det enklere å tilegne seg ny kompetanse vil være temaer knyttet inn i prosjektet, sier direktør for forskning og teknologi i GAN, Ole Hoen.

- Vi har stor tro på at teknologien vil hjelpe oss å nå målsetningen om konkurransekraft, skape en mer givende arbeidshverdag, åpne for nye roller og videreutvikle «den norske modellen», avslutter han.

Har du et godt eksempel?

Vi ønsker å fylle opp Kompetanseveikartet med gode eksempler fra våre medlemsbedrifter! Kan din bedrift lære bort noe? Send det gjerne til oss med et fint bilde!

(PS: Husk å sjekke med sjefen først!)

Send inn ditt eksempel