Fra skole til læringsfabrikk og læringssenter

Gutter ved maskin

Foto: K-Tech.

Både på Kongsberg og på Raufoss flyttes nå yrkesfagklasser inn til industrien!

K-Tech på Kongsberg

De tre største industri- og teknologibedriftene i Kongsberg, Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC og GKN Aerospace, gikk i 2008 sammen om å starte et utdanningssenter. Målet med opprettelsen av K-Tech var å få til bedre kvalitet på opplæringen av lærlinger for å kunne utdanne bedre fagarbeidere. Visjonen er å være det mest attraktive opplæringssenter innen teknologi- og industrifag.

I 2017 flyttet i tillegg en klasse Vg2 Industriteknologi inn på K-Tech. Dette har vært en stor suksess.

– Elevene er både mer motiverte, har mindre fravær og bedre karakterer. Elevene får opplæring på utstyr som er mer relevant enn det skolen har, og lærlingene bidrar i opplæringen, sier leder på K-Tech, Stein Sandvoll. 

> Les mer om K-Tech

Læringsfabrikken på Raufoss

Høsten 2019 flytter ei klasse fra Vg2 Industriteknologi på Raufoss videregående skole inn i en bygning i Raufoss industripark. I tillegg vil Fagskolen Innlandet i Gjøvik legge deler av sin undervisning til læringsfabrikken.

– På denne måten vil skole og industri veves tettere sammen enn noen gang. Bare det beste er godt nok for fremtidens fagarbeidere. Her får de tilgang til verdens mest moderne utstyr og kompetente folk for industriell vareproduksjon og metallbearbeiding, sier Mette Foss Dalseg på vegne av de mange samarbeidspartene i prosjektet.

Læringsfabrikken ligger i andre etasje over katapultsenteret Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC). Inne i katapulten skal det, ved hjelp av flere minifabrikker med utstyr og teknologi i ypperste verdensklasse, forskes, testes, simuleres, produseres og læres på innovative produksjonsprosesser. I spleis med dette faglig sterke industrimiljøet, finner vi elevene fra Raufoss videregående skole som i flere programfag kan få tilhold her.

Har du et godt eksempel?

Vi ønsker å fylle opp Kompetanseveikartet med gode eksempler fra våre medlemsbedrifter! Kan din bedrift lære bort noe? Send det gjerne til oss med et fint bilde!

(PS: Husk å sjekke med sjefen først!)

Send inn ditt eksempel