Forskningsrådet: Kompetanseprosjektet SKILLS

Lærling hos Nammo

Foto: Nammo

Automatisering, robotisering, og behov for høyere innovasjonstakt krever kompetente og interdisiplinært dyktige fagfolk. Prosjektet SKILLS setter søkelys på riktig kompetanse for fremtidens fagarbeidere, hvordan yrkesopplæring og bedrifter kan samarbeide og hvordan opplæring i bedrift utvikler dyktige fagarbeidere med riktig kompetanse.

SKILLS er et KPN-prosjekt (Kompetanseprosjekt) i BIA-programmet til Forskningsrådet, med varighet fra 2015 til 2018. Det er SINTEF Teknologi og samfunn og NIFU som er forskningspartnerne i prosjektet. Bedriftspartnere er Sandvik Teeness, Pipelife og Siemens Power Electronics Centre. I tillegg deltar Charlottenlund, Heimdal og Surnadal videregående skoler. Bedriften Learning Moment Technologies lokalisert i Rørvik er med som utvikler av elektronisk baserte læringsløsninger.

Resultater fra prosjektet så langt viser at både basiskompetanse og mer generell kompetanse må økes fremover. Å kunne håndverket er viktig, men like viktig er evnen til å ta ansvar, forstå verdikjeden, lære, og å samarbeide og kommunisere på tvers av profesjoner. Disse funnene gjør at det nå foregår mye spennende i SKILLS, som for eksempel piloten "Fra fjortis til fagarbeider". Piloten er et prosjekt mellom en ungdomsskole, to videregående skoler, NTNU og bedriftene hvor elever i 9. trinn utvikler konsept for et fartøy. Elevene følger ideen sin til konstruksjon ved NTNU Maskinteknikk, videre til utvikling på elektro- og TIP-avdelinger ved to skoler, før de tar den tilbake til bedrift for endelig montering. Piloten videreføres i tolv ungdomsskoler i Trøndelag fra årsskiftet 2018/2019, og det tas sikte på at dette skal bli et nasjonalt foregangsprosjekt.

Et annet eksempel er prosjektet "FoU-lærlinger". I en av samarbeidsbedriftene skal alle lærlingene i CNC-faget være i FoU-avdelingen i tre måneder som del av opplæringsløpet. Bakgrunnen er at dersom fremtidens fagarbeidere skal forstå verdiskaping, må de forstå det tekniske og markedsmessige underlaget som produksjonsleveransene bygger på. Mange lærlinger i en bedrift kan bli en "motor" i innovasjonsarbeidet. Lærlingene har ofte stor erfaring i bruk av IKT, og de stiller spørsmål som utfordrer gamle produksjonsmåter.